Způsob platby

Úvod » Info pro strávníky » Způsob platby

Placení stravného

a) hotově - v kanceláři školní jídelny denně od 11.15 hod. - 13.00 hod.
Prodloužená prodejní doba pro úhradu stravného na následující měsíc je vždy poslední 3 dny v měsíci:

- první a druhý den

  7,30 hod.

-

10,15 hod.


11,15 hod.

  -

13,00 hod.


14,00 hod.

  -

15,00 hod.

- poslední pracovní den

  7,30 hod.

  -

10,15 hod.


11,15 hod.

  -

13,00 hod.

Peníze za odhlášenou stravu během měsíce zůstávají strávníkovi na kontě a při platbě stravného na další měsíc dojde k vyrovnání strávníkova konta.

b) bezhotovostně
- převod z běžného účtu - strávník (jeho zák. zástupce) zadá trvalý příkaz v bance splatný nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce na účet školní jídelny - číslo účtu 179990971/0300. Jako VS zadá evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ), KS 0308, zpráva pro příjemce příjmení a jméno strávníka. Bude-li některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce. Trvalý příkaz zadáme na částku odpovídající ceně požadované stravy za měsíc. Doporučené částky:

3-6 let

celodenní stravování

720 Kčbez odpolední svačiny

530 Kč


7 letí

celodenní stravování

840 Kčbez odpolední svačiny

660 Kč

7-10 let


470 Kč

ZŠ, gymnázium

11-14 let


550 Kč

ZŠ, gymnázium

15 a více


680 Kč

Strávník v kanceláři ŠJ nebo telefonicky oznámí datum, ke kterému byl příkaz zadán - důležité pro kontrolu došlých plateb na náš účet. Další měsíce bude strávníkovi automaticky přihlašována strava / u žáků ZŠ a studentů gymnázia - kromě prázdnin a ředitelského volna/. Pokud strávník bude chtít stravu odhlásit, musí toto nahlásit školní jídelně . Pokud nebude na účtu strávníka připsána platba, jsme nuceni stravu okamžitě zrušit. V případě vzniklých nedoplatků musí strávník platbu co nejdříve uhradit v kanceláři ŠJ v hotovosti. Do této doby je objednávání stravy pozastaveno. Z toho důvodu potřebujeme na každého strávníka kontakt. Vyrovnání přeplatků se provádí 2x ročně, v lednu a červenci.

- inkaso z běžného účtu - strávník (jeho zák. zástupce) si zřídí v bance Souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 179990971/0300. Variabilní ani konstantní symbol se neuvádí. Tento souhlas odevzdá osobně ve školní jídelně, popř. pošle e-mailem. Bez něj nelze platbu provést. Znamená to, že školní jídelna provede inkaso dopředu vždy kolem 25. dne v měsíci. Strávníkovi je z účtu inkasována částka za přihlášenou stravu na další měsíc krácená o odhlášené dny daného měsíce. Strava je automaticky přihlašována každý měsíc /u žáků ZŠ a studentů gymnázia - kromě prázdnin a ředitelského volna/. Odhlášení stravy je nutné hlásit školní jídelně. Pokud platba nebude provedena, musí strávník stravu uhradit hotově v kanceláři, do této doby je objednávání stravy pozastaveno.

Upozornění
Strávníci, kteří platí stravu převodem nebo inkasem z běžného účtu, si musí před začátkem školního roku znovu obnovit přihlášení stravy buď osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky nebo e-mailem. Strava nebude 1.9. automaticky přihlášena.

Na školní rok 2018/2019 je nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování.  

Aktuality z jídelny

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY

zveřejněno ve čtvrtek 18.04.2019

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY

Studenti mají nárok v měsíci květnu na oběd s dotací pouze v den ústní nebo písemné maturitní zkoušky. V ostatní dny nárok na oběd není. Strava bude odhlášena. Kdo má zájem o oběd v den svých zkoušek, ať se přihlásí v kanceláři ŠJ.

Všem přejeme u zkoušek hodně štěstí! Kancelář školní jídelny informuje:

Hlavní prodej na měsíc KVĚTEN 2019

Rychlý kontakt

Školní jídelna Litovel,
příspěvková organizace

Studentů 91
784 01 Litovel

Telefon: +420 585 341 484
Mobil: +420 604 667 628
E-mail (jídelna): obedy@jidelnastudentu.cz
E-mail (ředitelka): studentu91@iol.cz

Školní jídelna Litovel - zdraví na Váš stůl | Kontaktní formulář | Ochrana osobních údajů

Úvod  |  Kontakt  |  Jídelníček  |  Ceník  |  Info pro strávníky  |  Catering  |  Fotogalerie

Profesionální tvorba www stránek, webdesign - webové prezentace