Menu

Školní jídelna Studentů Litovel

Zdraví na Váš stůl

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů  - Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny každý pracovní den os 8 do 13 hodin.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle +420 585 342 182, +420 602 784 303 nebo na  e-mailu: studentu91@iol.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Jméno a příjmení: Pavla Bezová
Telefonní číslo: +420 585 341 484
E-mail: obedy@jidelnastudentu.cz

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. Zavřít