POZOR ZMĚNA V OTEVÍRACÍ DOBĚ KANCELÁŘE! Od 19. 10. 2020 bude kancelář ŠJ otevřena pouze od 11 do 12 hodin až do odvolání.  zavřít
Menu

Školní jídelna Studentů Litovel

Zdraví na Váš stůl

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů  - Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a v souladu s příslušnou platnou legislativou České republiky a na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny každý pracovní den os 8 do 13 hodin.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle +420 585 342 182, +420 602 784 303 nebo na  e-mailu: studentu91@iol.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Jméno a příjmení: Pavla Bezová
Telefonní číslo: +420 585 341 484
E-mail: obedy@jidelnastudentu.cz