Menu

Školní jídelna Studentů Litovel

Zdraví na Váš stůl

Dnešní jídelníček / pondělí 08.03.2021

Pomazánka rybí, chléb, čaj ovocný s citronkou AAlergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
08 -Ořechy
mandle
pistácie
11 -Sezamová semena
12 -Oxid siřičitý a siřičitany 
Polévka čočková
Smažený sýr, brambor vařený, zel. obloha, ovocný nápoj
Lučina sýr, rohlík, doplněk - zelenina, mléko AAlergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko 

Aktuálně z jídelny

Strava od 1. 3. 2021

27.02.2021

Strava byla od pondělí 1. 3. 2021 všem dětem odhlášena.

Děti ze všech mateřských škol, jejichž rodiče pracují v kritické infrastruktuře*, mohou navštěvovat MŠ Gemerskou. Stravu lze přihlásit do neděle 28. 2. 2021 do 12 hodin pomocí www.strava.cz, emailem obedy@jidelnastudentu.cz nebo zasláním SMS na telefon 604667628.

Děti ze všech základních škol ve věku do 10 let, jejichž rodiče pracují v kritické infrastruktuře *, mohou navštěvovat ZŠ Vítěznou. Stravu lze objednat emailem jidelna@zsviteznalitovel.cz nebo na telefonu 739036073 do neděle 28. 2. 2021 do 12 hodin.

Děti na distanční výuce mají nárok na oběd. Obědy je nutné přihlásit do neděle 28. 2. 2021 do 12 hodin.

 

* Nezbytná péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou:
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
 • sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci obcí, zařazenými do obecních úřadů, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými starostou obce,
 • zaměstnanci Olomouckého kraje, zařazenými do krajského úřadu, vykonávajícími činnosti nezbytné pro zajištění chodu úřadu a pro výkon nezbytné agendy úřadu, určenými ředitelem krajského úřadu.

 Čestné prohlášení, které můžete využít zde

Výdej obědů - distanční výuka

01.03.2021

Výdej obědů pro distanční výuku je od 11.00 do 11.30 do předem dodaných jídlonosičů nebo do krabičky za poplatek 7 Kč.

Kancelář školní jídelny informuje

Jídelna zajišťuje

 • Stravování dětí, žáků, studentů a také vlastních zaměstnanců.
 • Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.
 • Stravování cizích strávníků přímo v prostorách školní jídelny.
 • Příprava rautového občerstvení.
 • Dietu s omezením lepku (pouze oběd, netýká se svačinek a přesdnídávek). Pokud máte Vy, Vaše dítě, žák nebo student tuto lékařsky potvrzenou dietu, můžete využít naší nabídky. K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit Přihlášku k dietnímu stravování. Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdáte v kanceláři školní jídelny, kde Vám budou poskytnuty bližší informace.