Menu

Školní jídelna Studentů Litovel

Zdraví na Váš stůl

Přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování (mimo diety s omezením lepku) nově zde:

https://app.strava.cz/zalozit-ucet?jidelna&jidelna=3604

Strávníci Gymnázia a LS Doubraváček volí v přihlášce školu 1 - Školní jídelna Studentů, do poznámky buď GJ nebo LS

Haňovice volí pro MŠ volbu CH a pro ZŠ volbu H

MŠ Červenka, MŠ Gemerská a CMŠ Svatojánek - do poznámky uvést 1 nebo 2 podle toho, kam dítě nastupuje.

Nasobůrky do poznámky MŚ nebo ZŠ

Cizí strávníci volí školu 1 a do poznámky uvedou zda budou jíst v ŠJ nebo si budou jídlo odnášet v jídlonosičích.

 

DIETA S OMEZENÍM LEPKU (pouze oběd, nebude se týkat svačinek a přednídávek). Pokud Vaše dítě, žák nebo student mají tuto lékařsky potvrzenou dietu, můžete využít naší nabídky.

K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit Přihlášku k dietnímu stravování, kterou naleznete níže. Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdáte v kanceláři školní jídelny, kde Vám budou poskytnuty bližší informace. 

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. Zavřít