Menu

Školní jídelna Studentů Litovel

Zdraví na Váš stůl

Pokyny pro nové strávníky

POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

1. Řád školní jídelny a veškeré informace týkající se školní jídelny najdete také na stránkách www.jidelnastudentu.cz.

2. Placení stravného
a) hotově nebo platební kartou - v kanceláři školní jídelny denně od 11.00 hod. - 13.00 hod.

Prodloužená prodejní doba pro úhradu stravného na následující měsíc je vždy poslední 2 dny v měsíci:

- první den v době

7,30 hod.

-

10,00 hod.

 

11,00 hod.

-

13,00 hod.

- druhý pracovní den vždy v době

7,30 hod.

-

10,00 hod.

 

11,00 hod.

-

13,00 hod.

Peníze za odhlášenou stravu během měsíce zůstávají strávníkovi na kontě a při platbě stravného na další měsíc dojde k vyrovnání strávníkova konta.

 

b) bezhotovostně
- převod z běžného účtu - strávník (jeho zák. zástupce) zadá trvalý příkaz v bance splatný nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce na účet školní jídelny - číslo účtu 179990971/0300. Jako VS zadá evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ), KS 0308, zpráva pro příjemce příjmení a jméno strávníka. Bude-li některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce. Trvalý příkaz se zadá na částku odpovídající ceně požadované stravy za měsíc.
Doporučené částky:

3-6 let

celodenní stravování

1100 Kč

   

bez odpolední svačiny

800 Kč

 

7 letí

celodenní stravování

1300 Kč

   

bez odpolední svačiny

1000 Kč

DOUBRAVÁČEK  

děti PO - PÁ

dospělí PO - PÁ

1150 Kč

2300 Kč

7-10 let

 

700 Kč

ZŠ, gymnázium

11-14 let

 

800 Kč

ZŠ, gymnázium

15 a více

 

1000 Kč

Strávník v kanceláři ŠJ nebo telefonicky oznámí datum, ke kterému byl příkaz zadán - důležité pro kontrolu došlých plateb na náš účet. Další měsíce bude strávníkovi automaticky přihlašována strava (u žáků ZŠ a studentů gymnázia - kromě prázdnin a ředitelského volna). Pokud strávník bude chtít stravu odhlásit, musí toto nahlásit školní jídelně (viz. 7. Odhlášky ze stravování)..
Pokud nebude na účtu strávníka připsána platba, jsme nuceni stravu okamžitě zrušit. V případě vzniklých nedoplatků musí strávník platbu co nejdříve uhradit v kanceláři ŠJ v hotovosti. Do této doby je objednávání stravy pozastaveno. Z toho důvodu potřebujeme na každého strávníka kontakt.
Vyrovnání přeplatků se provádí 2x ročně, v lednu  a červenci.

- inkaso z běžného účtu - strávník (jeho zák. zástupce) si zřídí v bance Souhlas s inkasem ve prospěch účtu č. 179990971/0300. Variabilní ani konstantní symbol se neuvádí. Tento souhlas  odevzdá osobně ve školní jídelně popř. pošle e-mailem. Bez něj nelze platbu provést. Znamená to, že školní jídelna provede inkaso dopředu vždy kolem 25. dne v měsíci. Strávníkovi je z účtu inkasována částka za přihlášenou stravu na další měsíc krácená o odhlášené dny daného měsíce. Strava je automaticky přihlašována každý měsíc /u žáků ZŠ a studentů gymnázia - kromě prázdnin a ředitelského volna/. Odhlášení stravy je nutné hlásit školní jídelně (viz. 7. Odhlášky ze stravování). Pokud platba nebude provedena, musí strávník stravu uhradit hotově v kanceláři, do této doby je objednávání stravy pozastaveno.

Upozornění

Strávníci, kteří platí stravu převodem nebo inkasem z běžného účtu, si musí před začátkem školního roku znovu obnovit přihlášení stravy buď osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky nebo e-mailem. Strava nebude 1.9. automaticky přihlášena.

3. Strávník je povinen hlásit všechny změny týkající se stravovacích zvyklostí, způsobu platby, čísla účtu, adresy, telefonu nebo přechodu na jinou školu.

 

4. V případě dietního stravování je přihláška platná pouze s potvrzením od lékaře a její platnost trvá jen pro daný školní rok.

5. Výdej obědů a objednávka se provádí prostřednictví čipů (týká se žáků ZŠ, studentů gymnázia a zaměstnanců škol). Používání čipu platí pro celou školní docházku. Ztrátu nebo poškození čipu je nutné okamžitě nahlásit. 

 

6. Školní jídelna vaří pro zaměstnance škol, studenty gymnázia, žáky ZŠ Jungmannova a cizí strávníky denně 3 druhy jídel. Jídlo č.1 má strávník automaticky. Jídlo č.2 a 3 je třeba si objednat nejpozději den předem do 10.30 hod. pomocí aplikace strava.cz nebo na www.strava.cz, popř. oznámením v kanceláři ŠJ. 

7. Odhláška ze stravování, popř. změna druhu jídla, se provádí vždy nejpozději den předem telefonicky na čísle 585 341 484, 604 667 628 v době od 7,30 hod. - 10,30 hod., prostřednictvím elektronického formuláře na www.jidelnastudentu.cz  nebo přes e-mail obedy@jidelnastudentu.cz nejpozdji však do 10,30 hod.


Další možností je využít služby objednávky přes internet na www.strava.cz. Pro přihlášení použijte tyto údaje: Zařízení - zadat číselný kód 3604, Uživatel - příjmení+jméno (malými písmeny bez mezer a diakritiky, př. cernyjiri), Heslo - příjmení (př. cerny). Výhodou je potvrzení vaší objednávky e-mailem, kontrola výše konta, aktuální jídelní lístek…).

Pohodlné odhlašování přes mobilní aplikaci Strava.cz pro androidi i pro iOS (Apple).

Pokyn daný po 10.30 hod. nelze akceptovat z důvodu přípravy normy pro strávníky na příští den.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

8. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Porce jídel jsou připravovány podle platných stravovacích norem.
Ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. se vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastní vyučovacího procesu - tedy nikoliv na žáky v době nemoci a prázdnin, kdy o něj pečuje rodina. Pokud by si rodiče přáli obědy pro dítě v této době odebírat, musí uhradit plné náklady na přípravu oběda s výjimkou prvního dne nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole považuje za pobyt ve škole.

9. Pevně věříme, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

V Litovli dne 25 8 2022
Vedoucí ŠJ:   Bc. Irena Halířová
Kancelář ŠJ:  Pavla Bezová

Náš web používá pouze nezbytné soubory cookies, které jsou zásadní pro základní fungování webu. Více informací. Zavřít